“Agile Manifesto.” It declared the following values: people over processes; products that actually work over documenting what that product is supposed to do; collaborating with customers over negotiating with them; and responding to change over following a plan. Scrum is the framework I built to put those values into practice. There is no methodology.”
Jeff Sutherland

Virtual

Het Scrum proces

Scrum Master

Deze Scrum Master   training gaat in op de theorie en principes van Scrum. In deze training doorlopen we alle aspecten van Scrum: de rollen, gebeurtenissen (events) en artefacten. Maar we gaan ook in op zaken als requirements, teamvorming, motivatie en het opschalen van Scrum

In deze Scrum Master training staan de volgende algemene doelstellingen centraal:

  • Kennismaking met de Scrum methode
  • Kennis van de Scrum terminologie
  • Voorbereiden voor het Agile Scrum Master examen

Voor wie is deze Scrum Master training:

De training is er voor iedereen die de rol van Scrum Master ambieert of vervult. Voor deelname hoeft u geen theoretische voorkennis of ervaring te hebben. Het assessment en sommige onderdelen van het lesmateriaal zijn in het Engels.

De groepsomvang varieert van 5 tot 12 deelnemers.

Na afloop van deze training

Heeft u als Scrum Master uw professionaliteit verbeterd met uw kennis van/vaardigheden met het Scrum Framework en bent u toegerust om nieuwe Scrum projecten op te pakken of lopende Scrum projecten naar een hoger niveau te tillen.

Deze training is voorbereidend op o.a. het Agile Scrum Master examen van exin.com.

Deze is in het Engels online beschikbaar.

Het lesmateriaal is in het Nederlands met Engelse terminologie.

Bij Nwdijk kunt u de Scrum trainingen op verschillende manieren volgen:

 

 

 

    Pragmatische aanpak

   Deskundige docenten

    Kleine groepen

   Een- op  -een lessen

    Geaccrediteerd

   In-company

✓    Erkend certificaat

   Online en e-learning

klassikaal