IPMA C

Het IPMA C is certificaat is geschikt voor projectmanagers met redelijk wat ervaring en ruime kennis van projectmanagement hebben en daarmee in staat zijn complexe projecten te ondersteunen. Het examen bestaat uit een zelfassessment en een examen.

Gedurende het IPMA-D traject vergaart u diepgaande theoretisch kennis op alle gebieden van projectmanagement. Ook zult u kritisch uw eigen functioneren binnen projecten leren beoordelen.

De IPMA C certificering staat garant voor een internationaal aantoonbaar kwaliteits- en ervaringsniveau, waarmee je je kunt onderscheiden in de markt en door kunt groeien in je professionele carrière.

ICB 4

IPMA Certificering werkt op basis van de ICB4. De Individual Competence Baseline, versie 4, is een lijst met competenties van o.a. projectmanagers maar ook programmamanagers en portfoliomanagers.

Voor projectmanagers zijn er 28 competenties vastgelegd, voor programma- en portfoliomanagers 29 competenties. Er zijn vier certificeringsniveaus, A t/m D, waarbij A het hoogste niveau is. Daarnaast kun je ook een Agile Leadership en een PMO-certificaat halen.

Alle certificaten zijn 5 jaar geldig. Na die vijf jaar moet je je opnieuw laten certificeren, maar dan middels een verkorte examineringsprocedure.

Certificering

De opleiding leidt je op voor de gelijknamige certificering. Voor het (apart aan te vragen) IPMA C examen kun je je aanmelden bij IPMA Certificering.

De externe certificering bestaat uit een theorie-examen en een assessment. Het theorie-examen bestaat uit korte casussen en open vragen. Na het behalen van het examen krijg je een deelcertificaat. Daarna kun je je certificering afronden met het assessment. Het IPMA C assessment bestaat uit verschillende fasen. Het inleveren van het Ervaringsdocument, Managementsamenvatting en Zelfassessment, IPMA verzamelt feedback over het functioneren en afsluitend vindt er een interview plaats met twee assessoren. Kijk voor verdere informatie over toelatingseisen, aanmelding en examenkosten op de website van IPMA Certificering: www.ipmacertificeren.nl/nl/certificeringsniveaus/ipma-c/

De IPMA C training wordt in 5 dagen gegeven en behandelt o.a.:

 • Elementen van project- en programmamanagement
 • Opzetten en beheersen van projecten
 • Risicomanagement
 • Werken in projectteams
 • Leiderschap, teamvorming en communicatie
 • Planning en planningstechnieken
 • Financiële basisbegrippen
 • Projectanalyse (Earned Value Analysis)
 • Budgettering en financiering
 • Voortgangsbewaking en -rapportage
 • Leiderschap en teammanagement
 • Omgaan met conflicten
 • Praktijksituaties en -voorbeelden

 

De training kent een afwisselende mix van theorie (kennisoverdracht), reflectie, casuïstiek en praktische groepsopdrachten. Tijdens huiswerk wordt de theorie verder bestudeerd en wordt het proefexamen geoefend.

Studiebelasting

Naast de contacturen moet u rekening houden met 30 tot 40 uur huiswerk/zelfstudie.

Daarnaast bereidt u zich voor op het examen door te oefenen op een IPMA e-learning site. Deze is 3 maanden beschikbaar vanaf het eerste moment van inloggen.

Doel

Aan het einde van de training bent u goed voorbereid voor het IPMA-C examen. Het examen is niet inbegrepen in de cursusprijs.

U kunt informatie over het examen of het examen aanvragen via www.ipmacertificeren.nl

Voorkennis

Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Ervaring is voor certificering een vereiste. Kijk hiervoor op www.ipmacertificeren.nl

Examen

Het IPMA C-theorie certificaat is het eerste deel van het IPMA level C traject. Na behalen van het examen ontvangt u het deelcertificaat IPMA C-theorie en kunt u starten met het IPMA C-assessment.

Het examen duurt 3 uur en bestaat uit korte casussen en open vragen. Om u optimaal voor te bereiden op het examen kunt u oefenopgaven downloaden (.pdf):

C-theorie oefenopgaven

C-theorie antwoorden

U legt het examen af via de portal met een van onze computers. Benieuwd hoe het werkt? Na inschrijving staat er een oefenomgeving voor u klaar.

U krijgt bij het examen rekenregels (.pdf) zodat u niet alle formules uit uw hoofd hoeft te leren. Bij de digitale examens staan deze bij de betreffende vraag. In de Eindtermen ICB4 (.pdf) staat welke stof men moet weten voor het examen.

Liever een handzaam boekje waarin de competenties, eindtermen, leerdoelen en leerstof op een heldere wijze aan elkaar zijn gekoppeld en uitgelegd? Bestel dan de Examengids ICB4. U kunt de gids ook bij aanmelden bestellen.

U ontvangt na maximaal 4 weken de uitslag (en indien u slaagt het certificaat) per e-mail. Het theoriecertificaat is 18 maanden geldig. Haal binnen deze periode uw C-assessment om het volledige certificaat te verkrijgen. Het theoriecertificaat is geen onderdeel van het register van IPMA-International. U wordt hierin opgenomen na behalen van het C-assessment

 

Bij Nwdijk kunt u de IPMA trainingen op verschillende manieren volgen:

 

 

 

    Pragmatische aanpak

   Deskundige docenten

    Kleine groepen

   Een- op  -een lessen

    Geaccrediteerd

   In-company

✓    Erkend certificaat

   Online en e-learning

 

Online