"Een PRINCE2-project moet gedurende de gehele looptijd een valide reden hebben. Die redenen worden getoetst aan een zogenaamde "Business Case", die voortdurend geactualiseerd wordt.

PRINCE2 ziet projecten dan ook als investeringen en dat geeft een  andere focus aan de projectorganisatie" - Eddy Nieuwendijk

klassikaal

Virtueel

E-Learning

PRINCE2® 6th edition Foundation

Tijdens deze 2-daagse training worden de deelnemers bekend gemaakt met de PRINCE2 methode. Wat maakt dat PRINCE2 nog steeds de standaard de facto is in projectmanagement?

Wat is de meerwaarde van een standaard en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de standaard zo is ingericht dat het project ermee ondersteunt wordt en niet dat de methode leidend is in hoe het project moet worden ingericht en uitgevoerd.

PRINCE2 Foundation legt de basis voor iedereen die projectmanager wil worden maar ook voor diegene die bij projecten betrokken is of projecten ondersteunt.

De deelnemers wordt op een interactieve wijze mee genomen naar de filosofie van PRINCE2. Dit houdt in dat het project opgezet en uitgevoerd wordt rondom een aantal principes. PRINCE2 gaat ervan uit dat ongeacht de complexiteit, aard of schaal van een project er altijd een aantal aspecten invloed zullen uitoefenen op het verloop. Deze aspecten noemt PRINCE2 Thema’s. De mate waarin de Thema’s worden toegepast ligt aan de context van het project. Wordt het project in de lijn uitgevoerd of is het een onderdeel van een programma?

Is het vanuit een behoefte, probleem of dwang ontstaan? Wat is het projectvolwassenheidsniveau van de betrokkenen? Gaat het om een technisch project of zijn er ook creatieve processen bij betrokken?

Deze training behandelt de basis van de PRINCE2 methode en is voorbereidend op het officiële PRINCE2 foundation examen.

Doelgroep
Deze training is geschikt voor projectmanagers, medewerkers van project ondersteuning en medewerkers van kwaliteitsborging. Tevens voor iedereen die ook maar enigszins is betrokken bij en deelneemt aan een of meer projecten.

Voorkennis en niveau
Er is geen vooropleiding vereist.

Duur
2 dagen of 4 dagdelen.

Examenonderwerpen
De karakteristieken van een project en de filosofie van PRINCE2. De PRINCE2 principes, het doel, de doelstellingen en de context van de PRINCE2 processen. Het doel van de PRINCE2 rollen, managementproducten en thema’s;

Examen ( De training kan alleen met examen worden gevolgd)

  • Examenduur 60 minuten
  • 60 vragen
  • Gesloten boek
  • 33/60 vereist om te slagen = 55% vereist minimum

Bij Nwdijk kunt u de PRINCE2 trainingen op verschillende manieren volgen:

 

 

 

    Pragmatische aanpak

   Deskundige docenten

    Kleine groepen

   Een- op  -een lessen

    Geaccrediteerd

   In-company

✓    Erkend certificaat

   Online en e-learning

 

Online

The PRINCE2® courses on this page are offered by EMPII Group ATO of AXELOS Limited.        PRINCE2® is a [registered] trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved"