brug
Coaching
Project Coaching & Agile Coaching
Individueel of voor teams

 

 

 

Als je iemand behandelt zoals hij is, dan zal hij blijven zoals hij is.
Als je iemand behandelt alsof hij was wat hij zou kunnen zijn, dan wordt hij zoals hij zou kunnen zijn…

Wolfgang Goethe

T

Waarom coaching?

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

De term komt uit het Frans (coche). Coach is het Franse en later Engelse woord voor een wagen om mensen te transporteren van de ene naar de andere plaats. Het besturen van een koets werd coaching genoemd.

Rond 1840 werd het woord coach voor het eerst gebruikt bij de universiteit van Oxford Engeland, om een privéleraar aan te duiden die studenten voorbereidde op een tentamen. 50 jaar later werd de term voor het eerst genoemd in de sportwereld om iemand die een roeiteam begeleidde aan te duiden.

In de jaren 80 van de 20e eeuw werd het woord coaching geïntroduceerd in het zakelijke spraakgebruik en raakte coaching ingeburgerd.

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een-op-een-relatie. De coachee (gecoachte) leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces.

Binnen het coachingstraject worden de doelen door de coachee vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de gecoachte. Coaching van groepen is ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

Coaching kan inhoudelijk zijn of meer procesmatig. Bij inhoudelijke coaching is de coach iemand die een bepaald traject al heeft doorlopen en die iemand anders daarin adviseert.

Bij de procesmatige coach moet er meer gedacht worden aan een mental coach die adviseert hoe er omgegaan moet worden met het vinden van een juiste balans tussen leven en werken.

Nwdijk biedt de volgende vormen van coaching:

- Project coaching

- Agile coaching

Voor meer informatie kun je geheel vrijblijvend contact opnemen. Het eerste consult is altijd gratis en geheel vrijblijvend.

 

 

 

 

 

 

De beste weg uit de problemen is er doorheen.

Tegelwijsheid

Flexibel

Tijd is kostbaar

Deskundig

We weten hoe het moet

Pragmatisch

Brug van theorie naar praktijk

Leuk

Saaie stof, leuk gebracht

“The only way to do great work is to love what you do.”

Steve Jobs

NEEM CONTACT OP...

Zonder verplichtingen maar met de beloofde aandacht