PRINCE2 is toepasbaar op alle projecten en kent een grote flexibiliteit qua inzet. Aspecten van de methode die niet van toepassing zijn op (of niet nuttig voor) een bepaald project, kunnen weggelaten worden. Dat noemen we 'op maat toepassen' - Eddy Nieuwendijk

Klassikaal

Online

E-Learning

PRINCE2® 6th edition Practitioner

De PRINCE2 Practitioner richt zich op personen die regelmatig aan projecten deelnemen of projecten ondersteunen en daarin een sturende functie hebben, zoals: stuurgroep leden, projectmanagers, teammanagers, en managers van facilitaire afdelingen. De PRINCE2 Practitioner opleiding leert u om PRINCE2 in projecten toe te passen. Deze training geeft inzicht in de samenhang van de PRINCE2-principes, -thema’s, en -processen.

Naast een verdere verdieping van de theorie zult u zich met oefeningen op basis van een aangereikte casus verder verdiepen in het in praktijk brengen van PRINCE2. Aan de hand van een praktijkcasus en eigen casuïstiek wordt een groot aantal opdrachten uitgewerkt met de PRINCE2 methode.

De training is vooral praktijkgericht. In de training worden enkele oefenexamens behandeld ter voorbereiding op het examen. U moet voor certificering het PRINCE2 Foundation examen met goed gevolg hebben afgelegd.

Doelstelling:

Na de opleiding is de cursist in staat:

 • Het gehele projectmanagementproces conform PRINCE2 in te richten
 • De PRINCE2 methode op praktische en pragmatische wijze toe te passen
 • Aan het PRINCE2 Practitioner examen deel te nemen

Doelgroep
Deze cursus is geschikt voor projectmanagers, stuurgroepen, beleidsmedewerkers, projectondersteuners en medewerkers van kwaliteitsborging en voor iedereen die ook maar enigszins is betrokken bij en deelneemt aan een of meer projecten.

Voorkennis en niveau
Om deel te nemen aan het PRINCE2 Practitioner-examen moet u bewijs kunnen overleggen dat u geslaagd bent voor één van de volgende examens

 • PRINCE2 Foundation
 • Project Management Professional (PMP)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)
 • IPMA Niveau A (Certified Projects Director)
 • IPMA Niveau B (Certified Senior Project Manager)
 • IPMA Niveau C (Certified Project Manager)
 • IPMA Niveau D (Certified Project Management Associate)

Duur
3 dagen of 6 dagdelen.

In combinatie met de PRINCE2 Foundation 2 dagen (4 dagdelen)

Examenonderwerpen

 • Gedetailleerde verklaringen van alle principes, thema’s en processen produceren en uitgewerkte voorbeelden van alle PRINCE2-producten omdat deze toegepast kunnen worden om de bepaalde omstandigheden van een bepaald projectscenario aan te pakken
 • Aantonen dat zij de relatie tussen principes, thema’s en processen en PRINCE2-producten begrijpen en dit begrip kunnen toepassen
 • Laten zien dat zij de motieven achter de principes, thema’s en processen van PRINCE2 begrijpen en dat zij de onderliggende principes van deze elementen begrijpen
 • Aantonen dat zij PRINCE2 op verschillende projectomstandigheden kunnen afstemmen.

Examen

De training kan alleen gevolgd worden met een aansluitend examen.

Het examen wordt afgenomen door People.org

 • Examenduur 150 minuten
 • 68 vragen
 • 38/68 vereist om te slagen = 55% vereist minimum
 • Openboek examen (alleen officiële handleiding PRINCE2)

Bij Nwdijk kunt u de PRINCE2 trainingen op verschillende manieren volgen:

 

 

Online

 

    Pragmatische aanpak

   Deskundige docenten

    Kleine groepen

   Een- op  -een lessen

    Geaccrediteerd

   In-company

✓    Erkend certificaat

   Online en e-learning

 

The PRINCE2® courses on this page are offered by EMPII Group ATO of AXELOS Limited.        PRINCE2® is a [registered] trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved"