"Een keer per week bij elkaar komen en een to do lijst bespreken is geen Scrum maar werkoverleg" - Eddy Nieuwendijk

Classroom

Virtueel Classroom

E-Learning

Agile projectmanagement

Projectmanagement is een bekende manier om binnen organisaties in tijdelijke samenwerkingsvormen vooraf gedefinieerde resultaten te behalen. Deze manier van werken wijkt vaak af van de standaard werkwijze binnen een organisatie en vraagt daardoor een andere manier van sturing en beheersing. Er zijn een aantal methoden die deze werkwijze verder hebben gestructureerd en inmiddels hun erkenning hebben gehad in verschillende industrieën.

Agile is een methode van productontwikkeling die zijn oorsprong heeft in de IT. Aan de basis van Agile productontwikkeling staan een aantal karakteristieken zoals:

  • Zelforganiserende/ multidisciplinaire teams
  • Iteratieve en incrementele productontwikkeling
  • Visuele communicatie
  • Snelle waardecreatie voor de klant

Agile is niet één specifieke methodiek, maar juist een verzameling van allerhande principes en methodes. Binnen één project kunnen er dus meerdere methodes heel goed werken om een bepaald product voor een bepaalde klant op te leveren. De Agile methodes gaan uit van dezelfde basisprincipes, vastgelegd in het ‘Agile Manifesto’.

Waarom Agile projectmanagement

Bij traditionele projectmanagement methoden worden bij de start van een project het resultaat, de randvoorwaarden en andere zaken van het project gedetailleerd vastgelegd. Deze uitgangspunten liggen dan gedurende de uitvoering van het project vast. In de praktijk blijkt dat, zeker bij projecten met een lange doorlooptijd, dit niet goed genoeg werkt. Tijdens het project ontstaan er regelmatig nieuwe inzichten. Inzichten die de gebruikersorganisatie het projectdoel doet bijstellen ten opzichte van het oorspronkelijke doel.

Agile methoden accepteren deze wijzigende specificaties als een ‘fact of life’ en proberen deze te integreren in de ontwikkelaanpak. Dit wordt gedaan door een ‘adaptieve’ benadering.

De ervaring leert dat een Agile benadering bij veel projecten tot verbeteringen leidt. De flexibiliteit en snelheid van Agile projectmanagement levert vaak betere projecten op en is vaak ook een prettiger manier van werken voor projectteams.

Ook projecten in een Agile omgeving moeten gemanaged worden.

Daarbij kan gekozen worden voor ondersteuning van Best Practices zoals:

Agile Project Management (DSDM) en PRINCE2 Agile.

Inmiddels zijn nagenoeg alle projectmanagement organisaties bezig Agile te integreren in hun methoden. Zoals IPMA  en PMI

Bij Nwdijk kunt u PRINCE2 Agile en Agile Scrum trainingen volgen

 

 

 

    Pragmatische aanpak

   Deskundige docenten

    Kleine groepen

   Een- op  -een lessen

    Geaccrediteerd

   In-company

   Op maat

✓    Erkend certificaat

   Online en e-learning