Deze Scrum Master training gaat in op de theorie en principes van Scrum. In deze training doorlopen we alle aspecten van Scrum: de rollen, gebeurtenissen (events) en artefacten. Maar we gaan ook in op zaken als requirements, teamvorming, motivatie en het opschalen van Scrum

In deze Scrum Master training staan de volgende algemene doelstellingen centraal:

  • Kennismaking met de Scrum methode
  • Kennis van de Scrum terminologie
  • Voorbereiden voor het PSM1 examen van scrum.org

Voor wie is de Scrum Master training:

De training is er voor iedereen die de rol van Scrum Master ambieert of vervult. Voor deelname hoeft u geen theoretische voorkennis of ervaring te hebben. Het assessment en sommige onderdelen van het lesmateriaal zijn in het Engels.

De groepsomvang varieert van 5 tot 12 deelnemers.

Na afloop van deze training

Heeft u als Scrum Master uw professionaliteit verbeterd met uw kennis van/vaardigheden met het Scrum Framework en bent u toegerust om nieuwe Scrum projecten op te pakken of lopende Scrum projecten naar een hoger niveau te tillen. U bent voorbereid voor de Scrum.org examen voor uw PSM1 certificaat.  

Deze training is voorbereidend op het PSM1 examen van Scrum.org.

Wij zijn geen partner van scrum.org

Deze is in het Engels online beschikbaar.

Het lesmateriaal is in het Nederlands met Engelse terminologie.

Een voorbeeld van het examen kun je hier vinden

https://www.scrum.org/open-assessments/scrum-open