The “P” in PM is as much about ‘people’ management as it is about ‘project’ management.” – Cornelius Fichtner

Waarom een projectcoach?

De Coach als ondersteuning voor teams in de agile werkvormen is sinds enkele jaren steeds meer bekend geworden.

Een goede zaak maar de vraag die dan opkomt is, waarom is dit belangrijk? Wat is de meerwaarde?

Het antwoord kan gevonden worden in het verlangen naar ‘zelforganisatie’ van teams die samengesteld zijn uit specialisten in productontwikkeling. Het zelforganiserende vermogen is geen vanzelfsprekendheid en daagt de teamleden uit om te schakelen van taak- naar doelwerkers. De coach kan dit proces ondersteunen en is inmiddels onmisbaar in veel omgevingen.

In projecten is deze taak weggelegd voor de projectmanager. De projectmanager is de duizendpoot die verantwoordelijk is voor zaken als:  communicatie, stakeholders management, planning, voortgangsbewaking, draagvlak en het motiveren, inspireren en faciliteren van alle  betrokkenen. De lijst van taken van de projectmanager is nog veel groter en ook hier loopt de projectmanager wel eens tegen zijn/haar limiet aan. Dit kan vooral een uitdaging zijn als er verschillende werkvormen worden toegepast zoals de agile productontwikkeling.

Hier kan de projectcoach een ondersteunende rol in spelen. De projectcoach heeft focus op:

– Het ontwikkelen van gestelde doelen

– Ondersteunende middelen aanreiken waar nodig

– De noodzaak tot veranderen uitdragen

– Belemmeringen voor uitvoering wegnemen

– Ontwikkelen van vaardigheden

– Adviseren vanuit ervaring

– Conflicten bespreekbaar en inzichtelijk maken

En nog veel meer…

Als jouw project ook behoefte eens om eens te sparren met een ervaringsdeskundige zonder direct belang, met een mensgerichte specialist die de context van het project meeweegt in de opzet en aanpak en die er is jou te helpen er een succesvol project van te maken, neem dan contact met me op.

“Ik hou van werken zolang het werken is waarvan ik hou”  – Johan Cruijff

 

 

 

 

 

 

“Of all the things I’ve done, the most vital is coordinating the talents of those who work for us and pointing them toward a certain goal.” – Walt Disney

“The only way to do great work is to love what you do.”

Steve Jobs

NEEM CONTACT OP…

Zonder verplichtingen maar met de beloofde aandacht

Training